5 ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิด แห่งปี 2022

Posted on ตุลาคม 14, 2021ปิดความเห็น บน 5 ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิด แห่งปี 2022

    ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตยังมีโอกาสเสมอ เพราะเราเชื่อว่าหลังโควิด 19 หมดลง เทรนด์ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีนักวิจัยด้านการลงทุนคาดการณ์ว่า 5 ธุรกิจที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังโควิด จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และช่วยสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจเป็นกอบเป็นกำ ว่าแต่จะมีธุรกิจอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกัน

แนะนำ 5 ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิด แห่งปี 2022

ธุรกิจจัดส่ง (Delivery Business)
ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิดแห่งปี 2022

1. ธุรกิจออนไลน์ (Online Business)

     มาตรการปิดเมือง การทำงานที่บ้าน และการรักษาระยะห่างทางสังคม (Lockdown, Work from Home andSocial Distancing) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันไปทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้ธุรกิจในยุคหลังโควิด 19 มีแนวโน้มที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจจะอยู่บนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยน การจำหน่ายสินค้าและบริการ และการพัฒนาระบบสำนักงานที่เชื่อมโยงข้อมูลตลอดกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ

2. ธุรกิจจัดส่ง (Delivery Business)

     ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วิกฤตโควิด 19 ทำให้ธุรกิจจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องการออกจากบ้านเพื่อลดการสัมผัส และพบเจอกับคนจำนวนมาก ทำให้มีพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการสั่งซื้อ และจัดส่งอาหารปรุงสุก (food delivery) อีกทั้งวิกฤติโควิดยังทำให้ธุรกิจจัดส่ง และโลจิสติกส์ในต่างประเทศมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

     ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ และใช้ 5 เทคนิคกับการบริหารธุรกิจให้อยู่รอด ในยุคโควิด-19 เช่น เทคโนโลยีอัตโนมัติในการจำแนกพัสดุที่จะทำการจัดส่งการใช้ยานพาหนะขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles: AVs) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจัดส่งในพื้นที่แออัดและพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น

3. ธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare Business)

     สินค้าและบริการด้านสุขภาพจะมีความต้องการและจำเป็นมากขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจด้านการคิดวัคซีนและยารักษาโรค ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น และอุปกรณ์วัดและประมวลผลสุขภาพ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง นาฬิกาดิจิทัลที่วัดผลด้านสุขภาพ รวมถึงธุรกิจการบริการทำความสะอาดสถานที่ และฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเช่นกัน

4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Data Related Business)

     สถานการณ์โควิด 19 ระบาด บ่งชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยติดตามประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ติดตามผู้ติดเชื้อเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และติดตามจุดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย รวมถึงการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างครบถ้วน และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

     ดังนั้น ธุรกิจที่จะเติบโตหลังยุคโควิดจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูล อาทิเช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บข้อมูลเวลาจริง และการวิเคราะห์ข้อมูล (Real Time Data Infrastructure and Data Analytics) การเฝ้าระวังการเข้ารหัสความเป็นส่วนตัว (Privacy Encoding State Surveillance) เป็นต้น

 5. ธุรกิจเพื่อประโยชน์สังคม (Philanthropic Business Practice)

     วิกฤติโควิดทำให้แทบทุกองค์กร และทุกคนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการแสดงตัวตน ปรัชญา แนวคิด และค่านิยมของผู้ประกอบการในการสร้างคุณค่า และภาพลักษณ์ของธุรกิจในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ชุมชน และประชาชน เช่น การไม่ค้ากำไรเกินควร การไม่ขายสินค้าคุณภาพต่ำ การจ่ายค่าสินค้าตรงเวลา

     รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการช่วยเหลือสังคม เป็นต้น ทั้งนี้การที่ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบและยื่นมือไปช่วยเหลือผู้อื่น แม้ในยามที่ธุรกิจตนเองก็มีความยากลำบากจะทำให้เกิดทุนความดีแ ละทุนด้านชื่อเสียง ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจในอนาคต

ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิด
ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิดแห่งปี 2022

ทิ้งท้ายธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิด แห่งปี 2022

จะเห็นว่าทั้ง 5 ธุรกิจที่จะเติบโตหลังโควิด ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทำออนไลน์อยู่ไม่น้อย นั่นจึงหมายความว่า โลกในยุคหลังโควิด 19 จะเข้าสู่การทำงานออนไลน์อย่างเต็มตัว ดังนั้น ช่วงนี้ถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะสร้างรายได้เสริมอย่างไรดี เราขอแนะนำ การขายของออนไลน์จะดีที่สุดค่ะ